03.11.2009 19:13

Poslechněte si, jak Náklaďák Rocky mluví česky!

 Naklaďák Rocky umí mluvit česky. Kliknutím na odkaz si přehrajete danou frázi.

Anglické fráze Český výraz
 Přehrát zvuk
Hey buddy, Hej, kámo.  V002.wav (15 kB)
Hi, I'm Rocky Ahoj, já jsem Rocky.  V004.wav (19,8 kB)
Hay Kid! Hej, hochu!  V006.wav (13,5 kB)
push my button again. Zmáčkni ten můj čudlík.  V007.wav (21,9 kB)
HaHaHaHa, that tickles. HaHaHa, to lechtá.  V008.wav (28,2 kB)
Firing up Zahřívám se  V009.wav (16,4 kB)
let's go! Tak jedem  V009.wav (16,4 kB)
Load me up Nalož mě  V012.wav (13,1 kB)
Piece of cake! Jé, to je lehké!  V013.wav (20,6 kB)
That's how you do it boss! Takhle se to dělá, šéfe!  V015.wav (23,5 kB)
Thanks for the help, buddy. Díky za pomoc, kámo!  V016.wav (23,1 kB)
How low can you go? Jak nízko dokážeš jít ty?  V018.wav (29,2 kB)
Rocky reporting for duty Rocky se hlásí do služby  V021.wav (27,6 kB)
what's next? A co dál?  V022.wav(11,9kB)             
What's up buddy? Co se děje, kámo?  V023.wav (17,9 kB)
Help me count down,3…2….1….DUUUUMMMMPPPPP! Pomoz mi odpočítávat, 3…2..1..a šššuuuup  V024.wav (81,6 kB)
You're the boss! Ty jsi šéf!  V025.wav (12 kB)
HeyBoss! Hej šéfe!  V027.wav (12,8 kB)
look out behind me! Koukni za mě!  V028.wav (16,3 kB)
Let's get rid of the load! Zbavme se nákladu!  V029.wav (21 kB)
It's showtime! A teď se předvedu!  V030.wav (27 kB)
Wooohooo…. Wooohooo…  V031 a+b.wav (41,6 kB)
Dump that junk! A šup s tím pryč!  V031 a+b.wav (41,6 kB)
do you wanna see some muscles?.. Chceš vidět svaly?  V032 a+b.wav (41,7 kB)
ahhhhh..wohoo ahhhhh..wohoo  V032 a+b.wav (41,7 kB)
Let's shaaaaaakkkkkkkeeeeeee it ouuuuttttt! Seeeetřeeeeesmeeee to  V034.wav (26,3 kB)
Shake what your momma gave ya! Zavrtíme se!  V037.wav (18,1 kB)
Shake that bucket! Zatřesem korbou!  V038.wav (35,8 kB)
That was fun, To byla sranda.  V039.wav (21,8 kB)
let's do it again! Ještě jednou.  V040.wav (17,6 kB)
Great Job champ! Skvělá práce, borče!  V041.wav (27,9                                            
I've got a radio…. Mám rádio…  V043.wav (12,5 kB)
Let's dance, Zatančíme si  V044.wav (21,7 kB)
Make some noise if you want to dance! Jestli chceš tančit, udělej nějaký zvuk!  V045.wav (37,8 kB)
Do you know what time it is? Víš co teď?  V046.wav (16,1 kB)
It's time to dance! Teď si zatancujem!  V047.wav (24,7 kB)
Dance with me! Tancuj se mnou!  V050.wav (20,7 kB)
I'm turning on my radio! Zapínám rádio!  V051.wav (25,8 kB)
Check out these moves! Zkus tyhle pohyby  V052.wav (22,9 kB)
I'm a dancing machine! Jsem tančící náklaďák!  V054.wav (31 kB)
make some noise when you want me to dump! Jestli to mám vysypat, udělej nějaký zvuk!  V055.wav (39,8 kB)
What are we doing with this load? Co uděláme s tím nákladem?  V056.wav (26,7 kB)
Let's get to work! Dejme se do práce!  V058.wav (20,6 kB)
Where to boss? Kam to bude, šéfe?  V059.wav (19,2 kB)
Are my tail lights working?..... Svítí mi koncová světla?  V060.wav (25,6 kB)
gotcha.. Mám tě ...  V061.wav (11,6 kB)
Oops, that didn’t sound right Oops, to neznělo dobře.  V062.wav (28 kB)
One Raz  V064.wav (8,2 kB)
Two Dva  V065.wav (6 kB)
Up Nahoru  V066.wav (8,1 kB)
Down Dolů  V067.wav (8,2 kB)
I think there is something in my tail pipe…. Myslím, že mám něco ve výfuku…  V068.wav (28,4 kB)
Make some noise if you want to see some muscles!.. Jestli chceš vidět svaly, udělej nějaký zvuk!  V070.wav (43 kB)
Here we go! Jedeme sem!  V071.wav (26,3 kB)
Moving out! Jedeme pryč!  V072.wav (15,1 kB)
And we're off! Skončili jsme!  V073.wav (16,8 kB)
I’m a Rock Star! Jsem Rocková hvězda!  V077.wav (36 kB)
This is teamwork! To je týmová práce!  V078.wav (24,5 kB)
Out of my way! Z cesty!  V080.wav (13,5 kB)
Weeeeee this is fun! Weeeee, to je sranda!  V081.wav (29,9 kB)
Look…no hands! Koukej ... a bez rukou!  V083.wav (26,2 kB)
Are we going to the dump site? Jedeme na skládku?  V084.wav (21,8 kB)
Big load, coming through! Velký náklad. Zvládnu to!  V086.wav (30,6 kB)
Backing up, backing up Couvám, couvám  V088.wav (27,8 kB)
Clear in the rear? Vzadu volno?  V091.wav (14,5 kB)
Stand clear! Ustup  V094.wav (11,8 kB)
Heavy load backing up! Vezu těžký náklad  V095.wav (28,6 kB)
Oh yeah! Ó jéé!  V098.wav (29,1 kB)
This is easy!. To je snadné!  V099.wav (16,9 kB)
Whooaaa that's heavy! Whoaaa, to je těžké!  V103.wav (37,7 kB)
Duuuudde, What did you put back there? Co jsi dal tam dozadu, kamaráde?  V106.wav (35,8 kB)
That sure is heavy boss! Šéfe, to je fakt téžké!  V107.wav (35,5 kB)
terrified screaming sounds    V109.wav (47,1 kB)
Are we done playing? Už si nebudem hrát?  V110.wav (23,5 kB)
Oh, are you talking to me? Co, ty mluvíš se mnou?  V113.wav (22,4 kB)
Is it break time? Máme přestávku?  V114.wav (17,3 kB)
Ok, if that's it, I'm going to take a nap! Dobře, jestli je to tak, tak si zdřímnu!  V117.wav (35,7 kB)
Good night buddy! Dobrou, kámo!  V118.wav (17,7 kB)
I'm tired Jsem unavený  V119.wav (21,4 kB)
Anybody there? Je tam někdo?  V120.wav (16,6 kB)
that didn’t sound right! to neznělo dobře!  V123.wav (18,4 kB)
This store is lonely, take me home! To skladiště je opuštěné, vezmi mě domů!  V204.wav (39,3 kB)
Hi I'm Rocky, let's be friends Ahoj, já jsem Rocky, budeme kámoši  V207.wav (35,2 kB)
I say over a zillion things! Dokážu toho spoustu říct  V208.wav (32,7 kB)
My name is Rocky, what's yours? Jmenuju se Rocky, a jak ty?  V210.wav (31,3 kB)
Come on, buddy, No tak, kámo.  V215.wav (19,4 kB)
Ok, pal I can handle that load! Dobře, kámo, já ten náklad zvládnu!  V216.wav (37,5 kB)
This is an easy one! To je snadné!  V217.wav (22,2 kB)
That's heavier than I thought.  Can you help? Je to těžší než jsem myslel. Můžeš mi pomoct?  V223.wav (43,8 kB)

 

—————

Zpět